Latest updated: March 5, 2016

บทที่ 2 เมืองสีหยกอันวิจิตรงดงาม
第2章 麗しき翡翠の都

Walkthrough - บทสรุป

 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม S.1204 ชีวิตนักเรียนเดือนพฤษภาคม
หลังเลิกเรียน

 

"------ปลายเดือนพฤษภาคม
ดอกไรโน (ライノの花) ร่วงโรย ต้นไม้ผลิใบเขียว สายลมสดชื่นพัดผ่านเมืองทริสต้า......
หลังฝึกปฏิบัติการพิเศษเสร็จสิ้นลง พวกเราก็เริ่มชีวิตนักเรียนที่ยุ่งเหยิงอีกครั้ง
นอกจากการฝึกวิชาการต่อสู้แล้ว คาบเรียนปกติของการศึกษาขั้นสูงก็เดินหน้าเต็มขั้น......
คาบเรียนเฉพาะทางที่มีสอนเฉพาะโรงเรียนนายร้อยเท่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น"

 

โรงเรียนนายร้อยธอส์ (トールズ士官学院)

คาบที่ 2 วิชาการทหาร

- "------หลังจากการปฏิวัติออร์บเมนท์เมื่อ 50 ปีก่อน ความรู้ทั่วไปของสมรภูมิก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่พื้นฐาน" "อาจารย์ไนท์ฮาดท์" (ナイトハルト教官) สอนนักเรียนห้อง VII ด้วยเสียงห้าวหาญ

อาจารย์ไนท์ฮาดท์ "มี 4 อย่าง อันเป็นตัวแทนของการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการประดิษฐ์ "อาวุธออร์บเมนท์" (導力兵器) เช่น ปืนออร์บเมนท์ ปืนใหญ่ออร์บเมนท์ แม้ว่าก่อนนี้จะใช้ดินปืน แต่เมื่อมองในแง่ของอัตราการผลิต ความแม่นยำ การดูแลรักษา จึงเปลี่ยนไปใช้แบบพลังงานออร์บเมนท์แทน อย่างที่ 2 คือ------ "การเปลี่ยนไปใช้เกราะในกองทัพ" ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึง <กองพลหุ้มเกราะ> (機甲師団) อันประกอบด้วยพาหนะออร์บเมนท์ เช่น รถถังและรถหุ้มเกราะ ที่มีความคล่องตัว พลังโจมตี พลังป้องกันสูง ทั้งหมด 3 ข้อนี้ได้นำ "การปฏิวัติ" มาสู่สมรภูมิรบอย่างแท้จริง อย่างท