Sen no Kiseki - Quest

posted on 13 Dec 2014 18:47 by gin-no-ishi in Walkthrough

Latest updated: March 6, 2016

Sen no Kiseki - Quest

- ระบบ Quest ในภาคนี้ โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับภาคก่อนเลยค่ะ ซึ่งในภาคนี้ ตัวเอกยังเป็น "นักเรียน" อยู่ ดังนั้น Quest ที่เกิดขึ้น จะได้รับมาจาก
(1) กิจกรรมนอกเวลา (課外活動) ที่ไปช่วยงานสภานักเรียน และ
(2) ฝึกปฏิบัติการพิเศษ (特別実習) ค่ะ

- Quest แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
(1) เควสต์บังคับ (หรือเควสต์หลัก)
- เป็นเควสต์ที่เมื่อเคลียร์แล้ว จะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไป
(2) เควสต์ไม่บังคับ (หรือเควสต์รอง)
- เป็นเควสต์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีผลกับเนื้อเรื่อง แต่อาจมีผลกับบทสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในภายหลังค่ะ
(3) เควสต์ลับ
- เควสต์รองชนิดหนึ่ง จะไม่มีปรากฎให้เห็น ต้องคุยกับชาวเมือง ฯลฯ ถึงจะเกิดขึ้นค่ะ

- และเมื่อเคลียร์เควสต์ (กิจกรรมนอกเวลาและฝึกปฏิบัติการพิเศษ), ตอบคำถามในคาบเรียน ฯลฯ ก็จะมี "คะแนนผลการเรียน" ที่เรียกว่า Academic Point (AP) ให้มา เมื่อสะสมไปเรื่อย ๆ ถึงระดับหนึ่ง RANK ก็จะเพิ่มขึ้น และได้รับไอเทมพิเศษมาด้วยค่ะ

- สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Sen no Kiseki - System ค่ะ

 

หากข้อมูลผิดพลาดประการใด สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

 

★Quest Note

- สมุดจดรายละเอียดเควสต์ที่เกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ "สมุดคู่มือนักเรียน" (学生手帳) ซึ่งเป็นเสมือนสมุดประจำตัวของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยธอร์ ซึ่งภายในเล่มประกอบไปด้วย
(1) Main Note: แสดงผลการเรียนรวม, รายละเอียดหลัก ๆ ของเนื้อเรื่อง
(2) Quest Note: รายละเอียดเควสต์ต่าง ๆ ทั้งเควสต์บังคับและไม่บังคับ
(3) Battle Note: สรุปรายละเอียดในการต่อสู้, รายละเอียดศัตรู
(4) Character Note: รายละเอียดตัวละครที่เราพบ โดยจะมีเฉพาะเหล่านักเรียนโรงเรียนนายร้อย, อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ ที่สำคัญค่ะ
(5) Recipe Note: สมุดจดสูตรอาหาร
(6) Fish Note: สมุดจดตกปลา
(7) Book Note: หนังสือพิมพ์, หนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสืออื่น ๆ ที่เราพบในเกม
(8) Active Voice Log: ล็อกของบทสนทนาที่พบระหว่างการเล่นเกม
(9) Help: รายละเอียดวิธีการเล่นเกมค่ะ

- โดยใน Quest Note จะมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ดังนี้
(1) สีฟ้า
- เควสต์ที่มาจาก "กิจกรรมนอกเวลา" โดยเควสต์บังคับจะมีแถบสีฟ้าเข้มคาดไว้ให้เห็นเด่นชัดค่ะ
(2) สีส้ม
- เควสต์ที่มาจาก "ฝึกปฏิบัติการพิเศษ" โดยเควสต์บังคับจะมีแถบสีส้มเข้มคาดไว้ให้เห็นเด่นชัดค่ะ

- สัญลักษณ์ แสดงสถานะของเควสต์ มีดังนี้ค่ะ
= เควสต์ที่เราเคลียร์แล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานผลค่ะ
o = เควสต์ที่เราเคลียร์แล้ว และรายงานผลเรียบร้อยแล้วค่ะ
x = เควสต์ที่เกินระยะเวลาที่กำหนดให้ทำเควสต์นั้น ๆ ค่ะ

 

★Academic Point (AP) & Rank

- "ระดับผลการเรียน" มีทั้งสิ้น 15 ระดับ (Rank) ต่ำสุดคือ "เกรด B-7" (乙七級) และสูงสุดคือ "เกรด A-0" (甲零級) ค่ะ

- ในภาคนี้ AP สูงสุดจะอยู่ 440 AP ค่ะ รายละเอียดของระดับและรางวัลที่จะได้รับในการเลื่อนระดับขึ้นจะแสดงตามตารางด้านล่างนะคะ

 

ระดับ AP ที่จำเป็น ไอเทมพิเศษ ผลลัพธ์
甲零級
เกรด A-0
430 熾煌の徽章
เหรียญตราแห่งประกายเพลิง
[STR & ATS & DEF & ADF+75, ป้องกัน "สถานะผิดปกติทุกชนิด", "ค่าพลังที่ลดลง", "AT Delay"]
甲壱級
เกรด A-1
380 エンブレム
เอมเบลม
(ถ้าเคยได้รับแล้วจะได้รับ "อัญมณีเง็กเซียน" (天帝珠) แทนค่ะ)
-มาสเตอร์ ควอทซ์ คุณสมบัติอากาศ
甲弐級
เกรด A-2
340 オーラジャケット
ออร่า แจ็กเก็ต
[DEF+420, ADF+420]
甲参級
เกรด A-3
310 グラールロケット
แกรลล็อกเก็ต
[ป้องกัน "สถานะผิดปกติทุกชนิด"]
甲四級
เกรด A-4
280 韋駄天珠
อัญมณีพระเวทโพธิสัตว์
[โครโน่ ไดร์ฟ / โครโน่ เบรก / โครโน่ เบิสต์]
SPD+15
甲伍級
เกรด A-5
250 ストレガーA1
สเตรเกอร์ A1
[DEF+175, MOV+15]
甲六級
เกรด A-6
220 闘魂ベルト
เข็มขัดวิญญาณสงคราม
[STR & DEF+5, CP ฟื้นฟูอัตโนมัติ]
甲七級
เกรด A-7
190 風言鈴
กระพรวนเพรียกวาตะ
ATS+5 / หลังใช้อาร์ทคุณสมบัติลม เวลาเทิร์นลดลงครึ่งนึง
乙壱級
เกรด B-1
160 英気の徽章
เหรียญตราแห่งความกล้าหาญ
[STR & ATS+10, ป้องกัน "ค่าความสามารถที่ลดลง"]
乙弐級
เกรด B-2
130 機功
คลื่นกล
EP ฟื้นฟูทีละน้อยบนฉากฟิลด์
乙参級
เกรด B-3
100 規律の徽章
เหรียญตราแห่งระเบียบวินัย
[STR & ATS & DEF & ADF+75, ป้องกัน "สถานะผิดปกติ", "ค่าพลังที่ลดลง", "AT Delay"]
乙四級
เกรด B-4
70 耀脈
ชีพจรจรัส
เซพิธที่ตกได้จากศัตรูเพิ่มขึ้น
乙伍級
เกรด B-5
45 不屈の徽章
เหรียญตราแห่งความอดทน
[STR+5, ป้องกัน "หมดสติ"]
乙六級
เกรด B-6
20 情報
ข้อมูล
[อนาไลซ์]
STR+3 / ดูข้อมูลศัตรูที่ยังไม่ได้วิเคราะห์แบบละเอียดได้
乙七級
เกรด B-7
- - -

 

★Quest

- ในภาคนี้เควสต์ต่าง ๆ จะเริ่มมีให้ทำตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไปค่ะ

- จะมีการประกาศ AP ให้เราทราบหลังจบเหตุการณ์ในแต่ละวัน (Quest Report)
- และเมื่อจบบทนั้น ๆ ก็จะมีการสรุปคะแนนประเมิน (Chapter Result) ให้ด้วยค่ะ

- คะแนนประเมิน (Chapter Result) มีทั้งสิ้น 4 ระดับ คือ C, B, A, S ซึ่งระดับ S เป็นระดับสูงสุด
- เงื่อนไขที่จะได้รับคะแนนประเมินเป็น S ก็คือ ต้องได้ AP เต็มทุกเควสต์ในบทนั้น ๆ ค่ะ

- เควสต์ต่าง ๆ มีดังนี้เลยค่ะ

 

บทที่ 1 เปิดเทอมใหม่ ~ฝึกปฏิบัติการครั้งแรก~
ชื่อเควสต์ ชนิด