Sen no Kiseki - Quest

posted on 13 Dec 2014 18:47 by gin-no-ishi in Walkthrough

Latest updated: March 6, 2016

Sen no Kiseki - Quest

- ระบบ Quest ในภาคนี้ โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับภาคก่อนเลยค่ะ ซึ่งในภาคนี้ ตัวเอกยังเป็น "นักเรียน" อยู่ ดังนั้น Quest ที่เกิดขึ้น จะได้รับมาจาก
(1) กิจกรรมนอกเวลา (課外活動) ที่ไปช่วยงานสภานักเรียน และ
(2) ฝึกปฏิบัติการพิเศษ (特別実習) ค่ะ

- Quest แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
(1) เควสต์บังคับ (หรือเควสต์หลัก)
- เป็นเควสต์ที่เมื่อเคลียร์แล้ว จะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไป
(2) เควสต์ไม่บังคับ (หรือเควสต์รอง)
- เป็นเควสต์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีผลกับเนื้อเรื่อง แต่อาจมีผลกับบทสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในภายหลังค่ะ
(3) เควสต์ลับ
- เควสต์รองชนิดหนึ่ง จะไม่มีปรากฎให้เห็น ต้องคุยกับชาวเมือง ฯลฯ ถึงจะเกิดขึ้นค่ะ

- และเมื่อเคลียร์เควสต์ (กิจกรรมนอกเวลาและฝึกปฏิบัติการพิเศษ), ตอบคำถามในคาบเรียน ฯลฯ ก็จะมี "คะแนนผลการเรียน" ที่เรียกว่า Academic Point (AP) ให้มา เมื่อสะสมไปเรื่อย ๆ ถึงระดับหนึ่ง RANK ก็จะเพิ่มขึ้น และได้รับไอเทมพิเศษมาด้วยค่ะ

- สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Sen no Kiseki - System ค่ะ

 

หากข้อมูลผิดพลาดประการใด สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

 

★Quest Note

- สมุดจดรายละเอียดเควสต์ที่เกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ "สมุดคู่มือนักเรียน" (学生手帳) ซึ่งเป็นเสมือนสมุดประจำตัวของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยธอร์ ซึ่งภายในเล่มประกอบไปด้วย
(1) Main Note: แสดงผลการเรียนรวม, รายละเอียดหลัก ๆ ของเนื้อเรื่อง
(2) Quest Note: รายละเอียดเควสต์ต่าง ๆ ทั้งเควสต์บังคับและไม่บังคับ
(3) Battle Note: สรุปรายละเอียดในการต่อสู้, รายละเอียดศัตรู
(4) Character Note: รายละเอียดตัวละครที่เราพบ โดยจะมีเฉพาะเหล่านักเรียนโรงเรียนนายร้อย, อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ ที่สำคัญค่ะ
(5) Recipe Note: สมุดจดสูตรอาหาร
(6) Fish Note: สมุดจดตกปลา
(7) Book Note: หนังสือพิมพ์, หนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสืออื่น ๆ ที่เราพบในเกม
(8) Active Voice Log: ล็อกของบทสนทนาที่พบระหว่างการเล่นเกม
(9) Help: รายละเอียดวิธีการเล่นเกมค่ะ

- โดยใน Quest Note จะมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ดังนี้
(1) สีฟ้า
- เควสต์ที่มาจาก "กิจกรรมนอกเวลา" โดยเควสต์บังคับจะมีแถบสีฟ้าเข้มคาดไว้ให้เห็นเด่นชัดค่ะ
(2) สีส้ม
- เควสต์ที่มาจาก "ฝึกปฏิบัติการพิเศษ" โดยเควสต์บังคับจะมีแถบสีส้มเข้มคาดไว้ให้เห็นเด่นชัดค่ะ

- สัญลักษณ์ แสดงสถานะของเควสต์ มีดังนี้ค่ะ
= เควสต์ที่เราเคลียร์แล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานผลค่ะ
o = เควสต์ที่เราเคลียร์แล้ว และรายงานผลเรียบร้อยแล้วค่ะ
x = เควสต์ที่เกินระยะเวลาที่กำหนดให้ทำเควสต์นั้น ๆ ค่ะ

 

★Academic Point (AP) & Rank

- "ระดับผลการเรียน" มีทั้งสิ้น 15 ระดับ (Rank) ต่ำสุดคือ "เกรด B-7" (乙七級) และสูงสุดคือ "เกรด A-0" (甲零級) ค่ะ

- ในภาคนี้ AP สูงสุดจะอยู่ 440 AP ค่ะ รายละเอียดของระดับและรางวัลที่จะได้รับในการเลื่อนระดับขึ้นจะแสดงตามตารางด้านล่างนะคะ

 

ระดับ AP ที่จำเป็น ไอเทมพิเศษ ผลลัพธ์
甲零級
เกรด A-0
430 熾煌の徽章
เหรียญตราแห่งประกายเพลิง
[STR & ATS & DEF & ADF+75, ป้องกัน "สถานะผิดปกติทุกชนิด", "ค่าพลังที่ลดลง", "AT Delay"]
甲壱級
เกรด A-1
380 エンブレム
เอมเบลม
(ถ้าเคยได้รับแล้วจะได้รับ "อัญมณีเง็กเซียน" (天帝珠) แทนค่ะ)
-มาสเตอร์ ควอทซ์ คุณสมบัติอากาศ
甲弐級
เกรด A-2
340 オーラジャケット
ออร่า แจ็กเก็ต
[DEF+420, ADF+420]
甲参級
เกรด A-3
310 グラールロケット
แกรลล็อกเก็ต
[ป้องกัน "สถานะผิดปกติทุกชนิด"]
甲四級
เกรด A-4
280 韋駄天珠
อัญมณีพระเวทโพธิสัตว์
[โครโน่ ไดร์ฟ / โครโน่ เบรก / โครโน่ เบิสต์]
SPD+15
甲伍級
เกรด A-5
250 ストレガーA1
สเตรเกอร์ A1
[DEF+175, MOV+15]
甲六級
เกรด A-6
220 闘魂ベルト
เข็มขัดวิญญาณสงคราม
[STR & DEF+5, CP ฟื้นฟูอัตโนมัติ]
甲七級
เกรด A-7
190 風言鈴
กระพรวนเพรียกวาตะ
ATS+5 / หลังใช้อาร์ทคุณสมบัติลม เวลาเทิร์นลดลงครึ่งนึง
乙壱級
เกรด B-1
160 英気の徽章
เหรียญตราแห่งความกล้าหาญ
[STR & ATS+10, ป้องกัน "ค่าความสามารถที่ลดลง"]
乙弐級
เกรด B-2
130 機功
คลื่นกล
EP ฟื้นฟูทีละน้อยบนฉากฟิลด์
乙参級
เกรด B-3
100 規律の徽章
เหรียญตราแห่งระเบียบวินัย
[STR & ATS & DEF & ADF+75, ป้องกัน "สถานะผิดปกติ", "ค่าพลังที่ลดลง", "AT Delay"]
乙四級
เกรด B-4
70 耀脈
ชีพจรจรัส
เซพิธที่ตกได้จากศัตรูเพิ่มขึ้น
乙伍級
เกรด B-5
45 不屈の徽章
เหรียญตราแห่งความอดทน
[STR+5, ป้องกัน "หมดสติ"]
乙六級
เกรด B-6
20 情報
ข้อมูล
[อนาไลซ์]
STR+3 / ดูข้อมูลศัตรูที่ยังไม่ได้วิเคราะห์แบบละเอียดได้
乙七級
เกรด B-7
- - -

 

★Quest

- ในภาคนี้เควสต์ต่าง ๆ จะเริ่มมีให้ทำตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไปค่ะ

- จะมีการประกาศ AP ให้เราทราบหลังจบเหตุการณ์ในแต่ละวัน (Quest Report)
- และเมื่อจบบทนั้น ๆ ก็จะมีการสรุปคะแนนประเมิน (Chapter Result) ให้ด้วยค่ะ

- คะแนนประเมิน (Chapter Result) มีทั้งสิ้น 4 ระดับ คือ C, B, A, S ซึ่งระดับ S เป็นระดับสูงสุด
- เงื่อนไขที่จะได้รับคะแนนประเมินเป็น S ก็คือ ต้องได้ AP เต็มทุกเควสต์ในบทนั้น ๆ ค่ะ

- เควสต์ต่าง ๆ มีดังนี้เลยค่ะ

 

บทที่ 1 เปิดเทอมใหม่ ~ฝึกปฏิบัติการครั้งแรก~
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(1) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า
(旧校舎地下の調査)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-คมดาบผนึกทักษะ 5 -
(2) จัดส่งอุปกรณ์ออร์บเมนท์
(導力器の配達)
บังคับ สั้น จอร์จ
(ジョルジュ)
-วิทยุออร์บเมนท์ 4 -
(3) สมุดคู่มือนักเรียนที่หล่นหาย
(落とした学生手帳)
- สั้น คอเล็ต
(コレット)
-ซิลเวอร์เชน 4 -
(4) จัดส่งเครื่องปรุงที่หมด
(切れた調味料の調達)
ลับ สั้น เฟร็ด
(フレッド)
-คริสปี้ พิซซ่า *3 4 -
<ตอบถูก วิชาประวัติศาสตร์> - - - - 1 ◆ตอบข้อไหนก็ได้ในการตอบคำถามวิชาประวัติศาสตร์
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนเมษายน> - - - - 4(+1) ◆ชนะโดยที่ไม่มีใครตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 23 / AP รวม: 23
(5) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงเคลดิคตะวันออก
(東ケルディック街道の手配魔獣)
บังคับ สั้น ผู้เฒ่าไซโล
(サイロ老人)
-ไข่ไก่ออกใหม่ *10
-สตาร์เบอร์รี่ *10
-ฮันนี่ไซรัป *10
-ก้อนเกลือคั่วหยาบ *10
4 -
(6) เปลี่ยนหลอดไฟทางหลวงที่เสีย
(壊れた街道灯の交換)
บังคับ สั้น ซามุส
(サムス)
-สืบพบ 4(+1) ◆ใส่รหัส 466515 (ข้อ 3) โดยไม่ผิดเลยสักครั้ง
(7) จัดส่งส่วนผสมยา
(薬の材料調達)
- สั้น สังฆราชจิลเบล
(ジルベル教区長)
-ยาแห่งเทียร์ร่า *3
-ยาแห่งอาเซราส *3
4 -
(8) ประสบการณ์ตรงการเป็นพ่อค้าตลาดใหญ่
(大市商人の体験)
ลับ สั้น พ่อค้าไรมอน
(商人ライモン)
※ได้ AP+1: คอรัล เบรส
※ได้ AP+2: คอรัลเบรส & มาร์เบิล เบรส
3(+2) ◆ขายในราคา 35 มิร่า > ขายในราคา 900 มิร่า > บวกชีสลด 20% > ขาย 4 หัวในราคา 56 มิร่า / ขาย 5 หัวในราคา 60 มิร่า / ขาย 6 หัวในราคา 60 มิร่า
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 18 / AP รวม: 41
(9) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงเคลดิคตะวันตก
(西ケルディック街道の手配魔獣)
- กลาง หัวหน้าผู้ดูแลอ็อตโต้
(オットー元締め)
-Uแมทเทเรียล *5 4 -
(10) กระเป๋าสตางค์ที่ทำหล่น
(落し物の財布)
- กลาง แม่ค้าริซซี่
(商人リジー)
-พิกการ์ด ดอล 4 -
<ฝึกปฏิบัติการพิเศษ เดือนเมษายน> - - - - 5(+1) ◆ตอบ "กองกำลังประจำดินแดน" (領邦軍)
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 14 / AP รวม: 55
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 55 / Rank S

 

บทที่ 2 เมืองสีหยกอันวิจิตรงดงาม
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(11) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า 2
(旧校舎地下の調査②)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-รักษา 5 -
(12) คำร้องขอให้ช่วยเป็นครูสอนหนังสือแทน
(代理教師の要請)
- สั้น เครน
(クレイン)
-2000 มิร่า 3(+2) ◆ตอบคำถามถูกทุกข้อ
- ประมาณ 50 ปีก่อน (約50年前)
- ดร. C เอปสไตน์ (C・エプスタイン博士)
- อาวุธ อย่างปืนและปืนใหญ่ที่ใช้ดินปืน (火薬式の銃や大砲など武品)
(13) จัดส่งหนังสือให้อาจารย์
(教官用図書の配達)
- สั้น เคนส์
(ケインズ)
-เหยื่อตกปลา *3 4 -
(14) ไปรับดอกไม้สด
(生花の受け取り)
ลับ สั้น รินเด
(リンデ)
-ถุงเท้าอุ่นสบาย
-เข็มขัดเย็นยะเยือก
4 -
<ตอบถูก วิชาการทหาร> - - - - (+1) ◆ตอบ "การสื่อสารออร์บเมนท์" (導力通信)
<มองความลับของมายากลออก> - - - - (+1) ◆ตอบ "กระเป๋าย่ามที่ถือมา" (持っていた巾着バッグ) เป็นคำตอบแรก
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนพฤษภาคม> - - - - 4(+1) ◆สกัดกั้นการร่ายอาร์ท
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 25 / AP รวม: 80
(15) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนเส้นทางหุบเขาออร็อคช์
(オーロックス峡谷道の手配魔獣)
บังคับ สั้น ป้อมออร็อคช์
(オーロックス砦)
-สปาร์ค แอร์โรว์ 4 -
(16) พลอยบริสุทธิ์
(穢れなき半貴石)
บังคับ สั้น บรูค
(ブルック)
-โชคดี 4 -
(17) จัดส่งเกลืออาบน้ำ
(バスソルトの調達)
- สั้น ฮาซัน วอร์เทล
(ハサン・ヴォルテール)
-นาฬิกาทรายสีเงิน 4 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 12 / AP รวม: 92
(18) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงคลอยแชงเหนือ
(北クロイツェン街道の手配魔獣)
บังคับ สั้น ผู้จัดการทั่วไป รีเชอลิเยอ
(リシリユー総支配人)
-กระพรวนเพรียกพสุธา 4 -
(19) เมนูที่คนึงหา
(懐かしのメニュー)
- กลาง ฮามอนด์ โอนเนอร์
(ハモンド・オーナー)
-เฮิร์บชาวเดอร์สูตรพิเศษ *5 4 -
(20) คุ้มภัยนักท่องเที่ยว
(旅行者の護送)
ลับ สั้น นักท่องเที่ยวแอนตอน
(旅行者アントン)
-มิชชี่ผลอยหลับ 4 -
<ฝึกปฏิบัติการพิเศษ เดือนพฤษภาคม> - - - - 6 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 18 / AP รวม: 110
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 55 / Rank S

 

บทที่ 3 ข้ามผ่านทางรถไฟ ~ดินแดนกว้างใหญ่ใต้ฟ้าสีคราม~
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(21) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า 3
(旧校舎地下の調査③)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-ผ้าคาดหัวไร้พ่าย 5 -
(22) ทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไซค์ออร์บเมนท์
(導力バイクの能力テスト)
บังคับ สั้น จอร์จ & แองเจลิก้า
(ジョルジュ&アンゼリカ)
-ชีพจรมังกร 3(+2) ◆บังคับถูกต้องทุกขั้นตอน
- ค่อย ๆ ปล่อยครัช (レバーをゆっくりじわっと放す)
- ตบครัชเร็ว ๆ แล้วค่อย ๆ ปล่อย (すばやく握って、ゆっくり放す)
- เน้นเบรคหน้า เบรคหลังเบา (前を強めで後ろは軽め)
(23) ยังไม่ทราบผู้ส่ง
(まだ見ぬ差出人)
- สั้น วินเซนต์
(ヴィンセント)
-ปริซึ่มเคป 4 -
(24) สติกเกอร์ใบสำคัญ
(大切なステッカー)
ลับ สั้น มุงค์
(ムンク)
-บลู เพนดูลัม 4 -
<สอบกลางภาค> - - - - 3(+3) ◆ได้ลำดับที่ 7 โดยต้องไปคุย & สำรวจตามนี้
(1) "ชั้นหนังสือ" ในห้องดนตรี ชั้น 2 อาคารเรียนหลัก
(2) คุยกับ "อาจารย์แมรี่" (メアリー教官) ในห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารเรียนหลัก
(3) คุยกับ "อาจารย์มาคารอฟ" (マカロフ教官) ตรงระเบียงทางเดิน ชั้น 1 อาคารเรียนหลัก
(4) คุยกับ "เบริล" (ベリル) ชั้นดาดฟ้า อาคารเรียนหลัก
(5) คุยกับ "เบ็กกี้" (ベッキー) และ "ฮิวโก้" (ヒューゴ) หน้าอาคารเรียนหลัก
(6) คุยกับ "วีวี" (ヴィヴィ) และ "รินเด" (リンデ) ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักเรียน
(7) สำรวจ "ชั้นหนังสือ" ในห้องชมรมวรรณกรรม บนชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักเรียน
(8) สำรวจ "ชั้นหนังสือ" ชั้น 2 ห้องสมุด
(9) คุยกับ "อาจารย์โธมัส" (トマス教官) ชั้น 2 ห้องสมุด
(10) สำรวจ "หนังสือ" บนม้านั่ง ชั้น 1 โรงยิม

◆และต้องตอบข้อสอบถูกทุกข้อ ดังนี้ - เดือนกรกฏาคม ปี 952 (952年、7月)
- สเกตภาพ (スケッチ)
- กองทหารหุ้มเกราะ (機甲部隊)
- (3) อาร์ทเกิดขึ้นได้ด้วยกลไกภายในเท่านั้น (③内部機構のみで魔法現象を発現)
- กฏหมายการคมนาคมจักรวรรดิ (帝国交通法)
- B→D→A→C
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนมิถุนายน> - - - - 4(+2) ◆(1) ชนะโดยที่ไม่มีใครตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้
(2) ชนะโดยไม่ใช้อาร์ทเลย
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 30 / AP รวม: 140
(25) คำร้องจากประตูเซนเดอร์
(ゼンダー門からの要請)
บังคับ สั้น พลโทเซคส์
(ゼクス中将)
-เขี้ยวขย้ำความเร็ว 4 -
(26) จัดส่งสมุนไพร
(薬草の調達)
บังคับ สั้น หมอยาอามุล
(薬師アムル)
-กลิ่นหอม 4 -
(27) นำส่งของให้หอสังเกตการณ์
(監視塔への配達)
- กลาง คิลเต้
(キルテ)
-เนื้อแดงสัตว์ปิศาจ *10
-เนื้อขาวสัตว์ปิศาจ *10
4 -
(28) คุ้มครองช่างภาพ
(カメラマンの保護)
บังคับ สั้น อาวุโสอิบุน
(イブン長老)
-นอร์ด ครอธ 4 -
(29) ตามหาแกะหลง
(迷える羊の捜索)
- กลาง วาตาริ
(ワタリ)
-นมสดใหม่ *20
-ชีสหมัก *20
4 -
(30) คาบเรียนพิเศษสำหรับเด็ก ๆ
(子供たちへの特別授業)
- กลาง ท่านยายเจด้า
(ジェダ婆様)
-เยลโล่ เพนดูลัม 3(+2) ◆ตอบคำถามถูกทุกข้อ
- ประมาณ 8 ชั่วโมง (約8時間)
- ประมาณ 800,000 คน (約80万人)
- ประมาณ 220 ปีก่อน (およそ220年前)
- ตอบข้อไหนก็ได้
(31) เชื่อมสะพานแห่งความทรงจำ
(想いの架け橋)
ลับ กลาง ชาล
(シャル)
-สเปเชียลพิซซ่า 4 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 29 / AP รวม: 169
(32) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนที่ราบสูงนอร์ด ภาคเหนือ
(ノルド高原・北部の手配魔獣)
- กลาง ลาคัน
(ラカン)
-ยาแห่งเทียร์รอล *5
-EPชาร์จII *5
4 -
<ฝึกปฏิบัติการพิเศษ เดือนมิถุนายน> - - - - 7(+2) ◆ตอบ "ช่วงเวลาตี 3:00" (午前3:00頃) และ "อาวุธที่ใช้ยิงโจมตี" (砲撃に使われた兵器)
◆ไล่ตามเด็กหญิงผมสีฟ้าและวัตถุสีเงิน ไปที่ "กองเสาหิน" ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงนอร์ด ภาคใต้ ภายใน 2 นาที
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 13 / AP รวม: 182
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 72 / Rank S

 

บทที่ 4 นครหลวงสีแดงเข้ม ~งานเฉลิมฉลองวันกลางฤดูร้อน~
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(33) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า 4
(旧校舎地下の調査④)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-เนตรมังกร 5 -
(34) ความรู้สึกที่แท้จริงของเพื่อนสมัยเด็ก
(幼馴染の本心)
- สั้น บริทเจ็ต
(ブリジット)
-อัญมณีเพรียกวารี 3(+2) ◆(1) ให้อลันเป็นคนจบการต่อสู้
(2) อลันอยู่รอดตอนชนะการต่อสู้
(35) เปิดโปงรูปแอบถ่าย
(隠し撮り写真の摘発)
- สั้น ฟีเดลิโอ
(フィデリオ)
-กรีน เพนดูลัม 4 -
(36) ฝึกซ้อมว่ายน้ำ
(水練の稽古)
ลับ สั้น อาจารย์ไนท์ฮาดท์
(ナイトハルト教官)
-ยาแห่งเทียร์รอล *5 4(+1) ◆ได้อันดับที่ 1
(37) พู่กันตะวันออก
(東方風の筆)
ลับ สั้น นักการไกเลอร์
(用務員ガイラー)
-โฮลี่ สเฟียร์ 4 -
<ว่ายน้ำชนะอาจารย์ซาร่า> - - - - (+3) ◆ได้อันดับที่ 1
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนกรกฎาคม> - - - - 4(+2) ◆(1) ชนะโดยไม่ใช้ไอเทมเลย
(2) ใช้ S-craft
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 32 / AP รวม: 214
(38) ประกาศจับสัตว์ปิศาจเส้นทางใต้ดินนครหลวงจักรวรรดิ
(帝都地下道の手配魔獣)
บังคับ สั้น ผู้จัดการทั่วไปโนเบิล
(ノーブル支配人)
-ก้อนเซพิธ *500 4 -
(39) หมวกทำมือที่หล่นหาย
(手作り帽子の落とし物)
บังคับ สั้น จัสมิน
(ジャスミン)
-EPชาร์จII *3
-วานิลลา เจลาโต้ *4
-เลม่อน เจลาโต้ *1
4 -
(40) ช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองกลางฤดูร้อน
(夏至祭関連取材の手伝い)
บังคับ สั้น สำนักข่าวบันทึกจักรวรรดิ
(帝国時報社)
-ข่มขวัญ 4 -
(41) ความรักสีอำพัน
(琥珀の愛)
- สั้น ผู้เฒ่าเฮมิงก์
(ヘミング老人)
-พุดดิ้งแน่นดึ๋ง *5 4 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 16 / AP รวม: 230
(42) ประกาศจับสัตว์ปิศาจที่ท่าเรือเฮมดัล
(ヘイムダル港の手配魔獣)
บังคับ สั้น หัวหน้าคนงานดัมเบลท์
(ダンベルト親方)
-Uแมทเทเรียล *5 4 -
(43) ทดสอบสินค้าใหม่
(新製品のテスト)
- กลาง ฮาเวิร์ด โอนเนอร์
(ハワード・オーナー)
-สเตรเกอร์ เลดี้ 4 -
(44) ตามหาแมวหลง
(迷い猫の捜索)
- กลาง ผู้เฒ่ากีตอน
(キートン老人)
-เหมียวเหมียว สแตร็ป 4 -
(45) คดีโจรกรรมที่ร้านขายอัญมณี
(宝飾店の盗難事件)
บังคับ สั้น ร้านอัญมณีและเครื่องประดับ <ซัน คอรี่ส์>
(宝飾店《サン・コリーズ》)
-เซพิธทุกคุณสมบัติ *500 5 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 17 / AP รวม: 247
(46) สัมภาระที่หยิบสลับกัน
(取り違えられた荷物)
ลับ สั้น บอนด์
(ボンド)
-มิชชี่วิ่งเหยาะ 4 -
<ฝึกปฏิบัติการพิเศษ เดือนกรกฎาคม> - - - - 7(+2) ◆เดินตรวจตราโดยใช้เส้นทางใต้ดินนครหลวงจักรวรรดิ ไปยังสวนสาธารณะมาเทล
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 14 / AP รวม: 261
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 79 / Rank S

 

บทที่ 5 เจตนารมณ์ที่เริ่มก่อตัว
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(47) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า 5
(旧校舎地下の調査⑤)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-กระพรวนเพรียกเงิน 5 -
(48) เพิ่มฟังก์ชั่นมอเตอร์ไซค์ออร์บเมนท์
(導力バイクの機能拡張)
บังคับ สั้น จอร์จ & แองเจลิก้า
(ジョルジュ&アンゼリカ)
-วอลคันเรน 3(+2) ◆บังคับถูกต้องทุกขั้นตอน
- หักแฮนด์ไปทางขวา (ハンドルを右に切る)
- หักแฮนด์ไปทางซ้ายเบา ๆ (気持ち左に切る)
- เหยียบเบรคเร็วขึ้น (早めにブレーキをかける)
(49) ตรวจสอบเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโรงเรียน
(学院七不思議の調査)
- สั้น เบริล
(ベリル)
-คมดาบฝันร้าย 4 -
(50) ฝึกซ้อมว่ายน้ำ ต่อ
(続・水練の稽古)
ลับ สั้น อาจารย์ซาร่า
(サラ教官)
-เซรั่มแคปซูล 4(+1) ◆ได้อันดับที่ 1
(51) เด็กชายที่หลับไป
(眠り入った男の子)
ลับ สั้น โรจีน
(ロジーヌ)
-ไพรม์ คอฟฟี่
-รอแยลซาเบ *5
ริชทาร์ตหรูหรา *5
4 -
<ตอบถูก วิชาประวัติศาสตร์> - - - - 1 ◆ตอบ "ไอเซนริตเตอร์ (กองนักรบเกราะเหล็ก)" (鉄騎隊(アイゼンリッター)) ถูกในครั้งแรก
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนสิงหาคม> - - - - 4(+5) ◆ศึกแรก
(1) ชนะโดยที่ไม่มีใครตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้
(2) เคาน์เตอร์
◆ศึกสอง
(1) ชนะโดยที่ไม่มีใครตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้
(2) สกัดกั้นการร่ายอาร์ท
◆ชนะทั้งสองศึก
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 33 / AP รวม: 294
(52) ประลองฝีมือกับศิษย์ของสำนัก
(門下生との手合わせ)
บังคับ สั้น พ่อบ้านคลาอุส
(執事クラウス)
-เขี้ยวกิเลน 4 -
(53) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงเอเบล
(エベル街道の手配魔獣)
บังคับ สั้น เบรเซอร์โทวาร์
(遊撃士トヴァル)
-ก้อนเซพิธ *600 4 -
(54) เปลี่ยนหลอดไฟทางหลวงพร้อมกันหมด
(街道灯の一斉交換)
- สั้น ดันแคน
(ダンカン)
-คริสตัล ฟลัด 4 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 12 / AP รวม: 306
(55) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงเอเบล 2
(エベル街道の手配魔獣②)
บังคับ สั้น เบรเซอร์โทวาร์
(遊撃士トヴァル)
-Uแมทเทเรียล *7 4 -
(56) ของกราบไหว้บูชาดวงวิญญาญ
(慰霊の供え物)
- กลาง ซิสเตอร์เซรามิส
(シスター・セラミス)
-ยาแห่งอาเซราส รุ่นปรับปรุง *3 4 -
(57) หาปลามายา
(幻の魚を求めて)
- สั้น เวเบอร์
(ウェイバー)
-เฟรชเฮิร์บ *10
-มะเขือเทศรสขม *10
-เปลือกสัตว์ปิศาจ *10
4 -
(58) เครื่องรางแห่งกองนักรบเกราะเหล็ก
(鉄騎隊の御守り)
ลับ สั้น ซินดี้
(シンディ)
-แฟรี่ บรอธ 4 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 16 / AP รวม: 322
<ฝึกปฏิบัติการพิเศษ เดือนสิงหาคม> - - - - 9 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 9 / AP รวม: 331
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 70 / Rank S

 

บทที่ 6 ดำและเงิน ~ความโกลาหลในนครเหล็กกล้า~
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(59) สำรวจชั้นใต้ดินอาคารเรียนเก่า 6
(旧校舎地下の調査⑥)
บังคับ สั้น อาจารย์ใหญ่แวนไดค์
(ヴァンダイク学院長)
-ปั่นป่วน 5 -
(60) เรื่องไหว้วานส่วนตัว
(個人的な依頼)
บังคับ สั้น แองเจลิก้า
(アンゼリカ)
-เกล็ดย้อน 3(+2) ◆สู้ชนะแองเจลิก้า
(61) ของขวัญที่เป็นอาหารทำเอง
(手料理のプレゼント)
- สั้น มินท์
(ミント)
-เนื้อแดงสัตว์ปิศาจ *10
-เนื้อขาวสัตว์ปิศาจ *10
-เปลือกสัตว์ปิศาจ *10
-เจลาตินสัตว์ปิศาจ *10
-ไขสัตว์ปิศาจ *10
-ผงสัตว์ปิศาจ *10
3(+2) ◆ทำ "มินท์สเปเชียลΩ" โดยเมนูอาหารที่เลือกให้มินท์ไปดูประกอบ (ต้องมีอาหารนั้น ๆ อยู่ในมือ) รวมกันแล้วต้องมีค่าฟื้นฟู HP ตั้งแต่ 8000 หน่วยขึ้นไป
(62) เรื่องที่พ่อบ้านเก็บงำไว้
(執事の隠し事)
ลับ สั้น แพตทริก
(パトリック)
-ไซเลนส์ บลู 3(+2) ◆ชนะเกมเปิดหน้าไพ่
<สอบภาคปฏิบัติ เดือนกันยายน> - - - - 4(+2) ◆(1) ชนะโดยที่ไม่ตกอยู่สภาพใกล้ตายเลย
(2) ชนะภายใน 40 เทิร์น
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 26 / AP รวม: 357
(63) ค้นหาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(希少金属の捜索)
บังคับ สั้น นักวิจัยแร็ต
(研究員ラット)
-Uแมทเทเรียล *10 4 -
(64) ตรวจสอบความแรงคลื่น ARCUS
(ARCUSの通信強度調査)
- สั้น หัวหน้าโยฮัน
(ヨハン主任)
-แอนเชียนท์ กลิฟ 4(+2) ◆เจอคลื่นออร์บเมนท์ Lv1 ครบ 5 จุด
-ร้านรับซ่อม <แจ๊กกัส>
-ไดนิ่งบาร์
-มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์รูเร
-มหาวิหารรูเร
-หน้าประตูที่มีเครื่องหมาย ??? (ชั้นบนด้า้นนอก)
(65) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนถนนสายรองสปิน่า
(スピナ間道の手配魔獣)
- ยาว กองกำลังประจำดินแดนแห่งแคว้นนอร์เทีย
(ノルティア州領邦軍)
-ก้อนเซพิธ *700 4 -
(66) เล่นซ่อนหายามวิกาล
(真夜中のかくれんぼ)
ลับ สั้น โลโคโม่
(ロコモ)
-Uแมทเทเรียล *5 4 -
<เจอฟีด้วยตัวเอง> - - - - (+2) ◆เดินกลับไปแถว ๆ หน้าลิฟต์จะเจอ "ฟี" ที่แอบตามลงมาอยู่หลังเสา
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 20 / AP รวม: 377
(67) ประกาศจับสัตว์ปิศาจบนทางหลวงนอร์เทีย
(ノルティア街道の手配魔獣)
บังคับ สั้น กองกำลังประจำดินแดงแห่งแคว้นนอร์เทีย
(ノルティア州領邦軍)
-ก้อนเซพิธ *800 4 -
(68) ทดสอบปืน
(ガンユニットのテスト)
- กลาง หัวหน้าแซนดี้
(サンディ主任)
-เมคานิค ก๊อกเกิล 4 -
(69) พลิกแผ่นดินตามหาแมวหลง
(迷い猫の大捜索)
- สั้น วานิลลา
(バニラ)
-เมลตี้ กราแตง *5 4 -
<ฝีกปฏิบัติการพิเศษ เดือนกันยายน> - - - - 10 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 22 / AP ที่ได้รับ: 399
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 68 / Rank S

 

บทส่งท้าย งานเทศกาลโรงเรียนนายร้อย แล้วก็------
ชื่อเควสต์ ชนิด ระยะเวลา ผู้ไหว้วาน ไอเทมที่ได้รับ AP ที่ได้รับ เงื่อนไข Bonus AP
(70) นำส่งใบอนุญาตให้เปิดร้านอาหาร
(飲食営業許可証の配達)
บังคับ สั้น อาจารย์เบียทริกซ์
(ベアトリクス教官)
-อัญมณีอาจลนาถ 5 -
(71) รวบรวมบทสัมภาษณ์
(インタビュー集め)
- สั้น สถานีวิทยุทริสต้า
(トリスタ放送)
-ยาแห่งอาเซราส *3
-ยาแห่งคิวเรีย *3
4 -
(72) ห่อของที่ส่งมาผิด
(誤配達の荷物)
- สั้น ปี 1 ห้อง II
(1年II組)
-EPชาร์จIII *3 4 -
(73) ของที่หัวหน้าอาจารย์ทำตก
(教頭の落し物)
ลับ สั้น หัวหน้าอาจารย์ไฮน์ริช
(ハインリッヒ教頭)
-กระพรวนเพรียกทองคำ 4 -
(74) เดินตรวจตรางานเทศกาลโรงเรียน
(学院祭の見回り)
- สั้น สภานักเรียน
(生徒会)
- 4(+5) ◆ช่วยคนครบทั้งหมด 5 คน (คนที่สามารถช่วยเหลือได้จะมีสัญลักษณ์ ? แสดงให้เห็นค่ะ)

[ช่วงเช้า]
-คุยกับคู่สามีภรรยา ที่ยืนอยู่แถว ๆ หน้าหอประชุม > ตอบ "เกต ออฟ อวาลอน" (ゲート・オブ・アヴァロン)
-คุยกับคู่พ่อลูก บนดาดฟ้าอาคารเรียนหลัก > ไปที่ระเบียงทางเดินบนชั้น 2 อาคารเรียนหลัก จะเจอ "ตุ๊กตามิชชี่" ตกอยู่แถว ๆ หน้าห้องปี 1 ห้อง V

[ช่วงบ่าย]
-คุยกับ "เบ็กกี้" ตรงแผงลอยหน้าอาคารเรียนหลัก > มอบ "ก้อนเกลือคั่วหยาบ *10"
-คุยกับคู่แม่ลูกที่ยืนแถว ๆ ต้นไม้ด้านหน้าทางเข้าสนาม > ไปคุยกับ "นักการไกเลอร์"

[ช่วงเย็น]
-คุยกับ "วานิลลา" ที่เดินไปเดินมาแถว ๆ หน้าอาคารเรียนเก่า > ไปคุยกับ "อาจารย์มาคารอฟ" ที่ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักเรียน
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 26 / AP รวม: 425
<สำรวจชั้นใต้ดินที่ 7 อาคารเรียนเก่า> - - - - 15 -
QUEST REPORT AP ที่ได้รับ: 15 / AP รวม: 440
CHAPTER RESULT AP ที่ได้รับทั้งบท: 41 / Rank S

 

Total Academic Point = 440 AP ค่ะ

 

กลับสู่หน้าหลัก Sen no Kiseki

 

Comment

Comment:

Tweet

คุณ banktoom
ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจบ่อย ๆ เช่นกันค่ะsurprised smile

#2 By sora no hime★空のひめ on 2015-04-05 15:05

ขอบคุณมากครับ คอยอัพให้เรื่อยๆเลย

#1 By banktoom (110.76.153.99|192.168.221.154, 110.76.153.99) on 2015-04-03 08:43

sora no hime★空のひめ View my profile